Hoạt động gần
đây của bạn
!

Chào mừng đến với hộp công cụ lịch sử của bạn

Chúng tôi vừa lưu lại thông tin quan trọng từ việc tìm kiếm trước của bạn để giúp cuộc sống bạn dễ dàng hơn.

???private_mode_title???

???private_mode_text???

Last tyres viewed

Last dealers viewed

Last searches

CÔNG NGHỆ

Khả năng làm ấm

Công nghệ tiên tiến phục vụ cuộc cạnh tranh khốc liệt

Công nghệ Bộ phận Tổng hợp MICHELIN (SCT)

Công nghệ Bộ phận Tổng hợp MICHELIN (SCT)

Các chất đàn hồi tổng hợp dành cho xe đua của Michelin được sử dụng trong các hợp chất cao su cùng với nhựa hợp chất tổng hợp công nghệ cao, cho khả năng làm ấm cực nhanh để đạt được nhiệt độ vận hành tối ưu. Bạn có thể hạ gối xuống ngay từ khúc cua đầu tiên...