Hoạt động gần
đây của bạn
!

Chào mừng đến với hộp công cụ lịch sử của bạn

Chúng tôi vừa lưu lại thông tin quan trọng từ việc tìm kiếm trước của bạn để giúp cuộc sống bạn dễ dàng hơn.

???private_mode_title???

???private_mode_text???

Last tyres viewed

Last dealers viewed

Last searches

Tìm lốp MICHELIN hoàn hảo cho bạn chỉ trong vài giây Thực hiện tìm kiếm để xem loại lốp này có phù hợp với xe của bạn không
ví dụ: Harley-Davidson Street 750
MICHELIN

SCORCHER 31

Custom / Cruiser

Harley-Davidson® gần đây đã chấp thuận các dòng xe Electra Glide, Road Glide và Street Glide đối với mẫu lốp Scorcher 31. Loại lốp này cũng được chấp nhận là Thiết bị Nguyên bản trên hầu hết các mẫu xe Sporter® và Dyna®.