Hoạt động gần
đây của bạn
!

Chào mừng đến với hộp công cụ lịch sử của bạn

Chúng tôi vừa lưu lại thông tin quan trọng từ việc tìm kiếm trước của bạn để giúp cuộc sống bạn dễ dàng hơn.

???private_mode_title???

???private_mode_text???

Last tyres viewed

Last dealers viewed

Last searches

Chọn lốp xe của bạn như thế nào?

Chỉ số tốc độ và chỉ số tải trọng

Chỉ số tốc độ

Mã chỉ số tốc độ cho biết tốc độ tối đa mà lốp có thể chịu được tải trọng theo chỉ số tải trọng trong các điều kiện sử dụng do nhà sản xuất nêu ra.

Chỉ số tốc độ

Chỉ số tải trọng

Đây là một mã bằng số cho biết tải trọng tối đa mà lốp có thể tải được ở tốc độ theo chỉ số tốc độ trong các điều kiện sử dụng do nhà sản xuất nêu ra.

Chỉ số tải trọng