Hoạt động gần
đây của bạn
!

Chào mừng đến với hộp công cụ lịch sử của bạn

Chúng tôi vừa lưu lại thông tin quan trọng từ việc tìm kiếm trước của bạn để giúp cuộc sống bạn dễ dàng hơn.

???private_mode_title???

???private_mode_text???

Last tyres viewed

Last dealers viewed

Last searches

Tìm lốp MICHELIN hoàn hảo cho bạn chỉ trong vài giây Thực hiện tìm kiếm để xem loại lốp này có phù hợp với xe của bạn không
ví dụ: Harley-Davidson Street 750

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG>

Michelin hân hạnh chào đón quý khách đến với Trang Web này [điền tên của trang web] (sau đây gọi là “Trang Web”)
Các thuật ngữ “quý khách” và “của quý khách” được sử dụng trong Hợp Đồng này là chỉ những người truy cập Trang Web và các thuật ngữ “Michelin”, “về chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng tôi” là chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Michelin Việt Nam và các công ty liên kết.

Vui lòng đọc kỹ Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật trước khi tra cứu Trang Web. Khi bắt đầu sử dụng Trang Web này hoặc bất kỳ trang liên kết hoặc dịch vụ của Trang Web quý khách sẽ được xem là đã đồng ý với Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.
Nếu bạn không đồng ý với Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng đóng cửa sổ trình duyệt của quý khách và không truy cập Trang Web.

Chúng tôi có toàn quyền bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các quy định của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này có thể sẽ thỉnh thoảng được điều chỉnh, vì vậy vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên. Bằng việc sử dụng Trang Web này sau khi các thay đổi của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật đã được đăng tải hoặc quý khách đã được thông báo về các thay đổi đó bằng cách khác, quý khách đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù quý khách đã thực sự xem qua những thay đổi đó hay chưa. Nếu quý khách không đồng ý với Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, quý khách không nên sử dụng Trang Web và quý khách cần thu xếp để hủy tài khoản sử dụng đã đăng ký hoặc thuê bao với chúng tôi.

 


I. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Trừ khi có quy định khác, quý khách được cấp quyền truy cập hạn chế, không độc quyền, không được chuyển giao, sử dụng và hiển thị Trang Web và tài liệu được cung cấp tại trang đó, cho mục đích sử dụng cá nhân của quý khách, không sử dụng cho mục đích thương mại, với điều kiện là quý khách tuân thủ đầy đủ các quy định của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này. Quý khách cũng hiểu rằng thông tin mà quý khách được chia sẻ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của quý khách và không phù hợp hoặc áp dụng cho những người khác.

2. Chúng tôi có toàn quyền và không cần hoặc có nghĩa vụ phải báo trước, có thể dừng, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phương diện nào của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với (i) hạn chế thời gian sử dụng Trang Web, (ii) hạn chế số lượng được phép sử dụng, (iii) hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang Web và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào của người sử dụng, và (iv) hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ hình thức dịch vụ nào có sẵn trên Trang Web. Quý khách đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt hoặc hủy bỏ hoặc điều chỉnh liên quan đến việc quý khách truy cập vào, sử dụng Trang Web có thể có hiệu lực mà không có thông báo trước.

3. Nếu quý khách không tuân theo Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi chúng tôi có thể quy định khác tùy từng thời điểm, quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể nay lập tức ngăn chặn việc quý khách truy cập vào Trang Web và/hoặc ngăn chặn các truy cập khác vào Trang Web của chúng tôi (hoặc một phần của Trang Web). Ngoài ra, quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với việc chấm dứt hoặc hủy truy cập, sử dụng của quý khách vào Trang Web của chúng.

4. Quý khách đồng ý rằng Trang Web sẽ chỉ được sử dụng bằng cách thức hợp lý và hợp pháp và thông tin liên lạc sẽ không phải là các thông tin tục tĩu, không đứng đắn hoặc gây phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Quý khách đồng ý không thực hiện trên Trang Web hoặc kết nối Trang Web có khả năng cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh một trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định khác.

5. Các bài đăng trên các mục tương tác của Trang Web không có tính riêng tư. Tất cả các thông tin và tài liệu mà quý khách cung cấp sẽ do Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi điều chỉnh, quý khách có thể truy cập Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ lúc nào ở cuối mỗi trang trên Trang Web.

6. Quý khách đồng ý bồi thường cho chúng tôi, các công ty liên kết, giám đốc, người lao động, đại lý và người đại diện của chúng tôi, và giữ cho những người đó không bị tổn hại từ mọi khiếu nại và trách nhiệm (bao gồm chi phí pháp lý) có thể xảy ra từ các bài quý khách đăng tải, hoặc từ việc sử dụng các tài liệu mà quý khách có được từ Trang Web, hoặc từ việc quý khách vi phạm Hợp Đồng này, hoặc từ việc quý khách sử dụng Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

7. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. TRANG WEB VÀ BẤT KỲ LỜI TƯ VẤN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LÀ "NGUYÊN TRẠNG," VÀ MICHELIN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC TẠI ĐÂY TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC ẨN Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TIN CẬY, QUYỀN, KHẢ NĂNG BUÔN BÁN, KHÔNG VI PHẠM, THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, BẢO LÃNH HOẶC CAM ĐOAN NÀO KHÁC, CHO DÙ LÀ BẰNG LỜI NÓI, VĂN BẢN HOẶC BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TOÀN VẸN CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU CHO DỊCH VỤ.

TRONG KHI MỌI CẨN TRỌNG ĐƯỢC TÍNH ĐẾN, MICHELIN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC SẼ TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC, BỊ LỖI HOẶC BỊ SAI SÓT HOẶC BỊ MẤT THÔNG TIN ĐƯỢC TRUYỀN TẢI HOẶC KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT.

MICHELIN HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC, HOẶC BẤT KỲ BÊN CẤP PHÉP, BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP, BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC ĐƯA RA CÁC CAM ĐOAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM, CÁC ĐỀ NGHỊ, NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB ĐỐI VỚI TÍNH CHÍNH XÁC, XÁC THỰC, TIN CẬY, HOẶC KHÁC. THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TRANG WEB NÀY CHỈ LÀ THÔNG TIN CHUNG. KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG SẢN PHẨM LỐP XE CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NHIỀU YẾU TỐ NHƯ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG TIỆN, VÀ THÓI QUEN LÁI XE CÁ NHÂN. VUI LÒNG THAM VẤN VỚI NGƯỜI GIAO DỊCH HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA MICHELIN CỦA QUÝ KHÁCH TRƯỚC KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH MUA.

MICHELIN HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ KHÁCH HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP XẢY RA, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC ĐƯỢC CHO LÀ TỪ HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH TRUY CẬP VÀO HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB, BAO GỒM VIỆC CHO RẰNG BỊ NHIỄM VI RÚT TỪ TRANG MẠNG, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC TIN CẬY VÀO TRANG WEB HOẶC VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU CÓ TRÊN TRANG WEB, BẤT KỂ HÌNH THỨC KHIẾU NẠI HOẶC TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN.

NẾU BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY BỊ CHO RẰNG KHÔNG CÓ HIỆU LỰC, THÌ TRÁCH NHIỆM SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

8. Trang Web chứa các tài liệu có bản quyền, tên thương mại, và các thông tin sở hữu trí tuệ khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các hình ảnh, đồ họa, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh và video. Michelin sở hữu mọi quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với mọi và toàn bộ nội dung được đưa lên Trang Web. Quý khách không được phép, và đồng ý rằng sẽ không xuất bản, sao chép, hoặc khai thác dưới hình thức khác, bất kỳ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào của Trang Web. Trừ khi luật bản quyền có quy định cho phép rõ ràng, không được phép sao chép, xuất bản, hoặc khai thác thương mại các tài liệu được truy cập hoặc tải xuống từ Trang Web khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Michelin. Quý khách đồng ý rằng quý khách không có quyền sở hữu khi sao chép hoặc tải xuống các tài liệu có bản quyền. Theo đây quý khách cho phép Michelin quyền sử dụng, tái bản, sửa đổi, bổ sung, xuất bản, dịch, phân phối và trình bày miễn phí và không độc quyền một phần hoặc toàn bộ các nội dung được quý khách đăng tải trên Trang Web.

9. Quý khách đồng ý rằng pháp luật điều chỉnh đối với hành vi pháp lý hoặc tố tụng pháp luật liên quan đến việc sử dụng Trang Web này sẽ là pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Web sẽ được giải quyết chung thẩm bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh theo Quy Tắc Trọng Tài hiện hành.
Nếu bất kỳ quy định nào của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này hoặc một phần của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này bị tuyên bố không có hiệu lực, thì quy định hoặc phần không có hiệu lực đó sẽ được xem là bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ.

Quay lại đầu trang