Hoạt động gần
đây của bạn
!

Chào mừng đến với hộp công cụ lịch sử của bạn

Chúng tôi vừa lưu lại thông tin quan trọng từ việc tìm kiếm trước của bạn để giúp cuộc sống bạn dễ dàng hơn.

???private_mode_title???

???private_mode_text???

Last tyres viewed

Last dealers viewed

Last searches

Lái xe An toàn

Tăng cường độ an toàn trên đường cho mọi người

Michelin luôn cố gắng tăng cường các hành động của mình trong một nỗ lực cứu sống nhiều sinh mạng hơn.

Thách thức làm nên những cung đường an toàn hơn

Hàng năm, 1,2 triệu người bị chết và 50 triệu người khác bị thương trong các tai nạn giao thông. Đây chính là mộ trong những lý do lớn nhất gây ra tử vong ở người trẻ tuổi.
Các chính phủ, cơ quan và doanh nghiệp quốc tế cần nỗ lực hơn nữa để tạo ra những con đường an toàn hơn, cũng như nâng cao nhận thức thông qua các chương trình đào tạo cho người tham gia giao thông.

 

Thách thức làm nên những cung đường an toàn hơn

 

Các chiến dịch nâng cao nhận thức

Michelin đã cam kết với Ban An toàn Đường bộ Châu Âu năm 2004 và đang góp phần giúp cải thiện an toàn trên đường bằng cách tổ chức các chiến dịch nâng cao và đào tạo nhận thức về an toàn đường bộ cho người tham gia giao thông. Tới nay, Michelin đã tập trung các nỗ lực vào 15 quốc gia ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Á. Sau Ấn độ, Tập đoàn đã chạy các chương trình dành cho người trẻ tuổi và lái xe mới được cấp bằng ở Hoa Kỳ và Brazil vào 2014, trước khi chuyển sự tập trung tới Trung Quốc vào 2015.


Tập đoàn đã tham gia hoặc trực tiếp hoặc kết hợp với các cơ quan quốc tế.

http://www.goldenrules-fia-michelin.com/